04 лютого 2022 р. відбулася Звітна наукова конференція кафедри економічної теорії

04 лютого 2022 р. о 12.00 год. в онлайн режимі відбулась звітна наукова конференція кафедри економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка. В рамках конференції викладачі та аспіранти кафедри економічної теорії презентували результати наукових досліджень з проблем та перспектив розвитку економіки та бізнесу.

Було піднято широкий пласт наукових проблем, пов’язаних з впливом рівня олігархізації економіки на якість інститутів у постсоціалістичних країнах, оцінкою ефективності державної конкурентної політики в економіці України та ін.

Жваво обговорювались та викликали палку дискусію доповіді про місце економіки прав власності в структурі нової інституційної економіки, сигнальні стратегії учасників аукціонів: теорія та практика, корпоративні стратегії підприємств в умовах нестабільного середовища.

Актуальними та цікавими були презентації дослідження стану фінансового бізнесу України в умовах глобалізації фінансових ринків та факторний аналіз попиту на ринку нерухомості м. Львова.

У дослідженні, присвяченому інституційним чинникам інноваційного розвитку в економічній системі України автор представив головні інституційні виклики створення та впровадження інновацій в економіці України. Особливу увагу доповідач виділив формальним і неформальним нормам, які впливають на темпи інноваційної активності вітчизняних підприємств.

У доповіді, яка стосувалася проблематики  деструктивних чинників ефективного функціонування природніх монополій, було систематизовано чинники, що поглиблені монополістичною структурою та не дозволяють природнім монополіям забезпечувати ефективну роботу всередині організації, надавати високий рівень послуг споживачам, сприяти надходженням у державний бюджет та зростанню рівня економіки в цілому.

Цікавою була інформація, представлена у доповіді на тему «Поняття ефективності грошово-кредитного регулювання в умовах ринкової економіки України», в якій слухачі мали змогу почути аналіз неокласичного та новокейнсіанського поглядів на ефективність монетарної політики. Доповідач здійснив оцінку ефективності грошово-кредитного регулювання за методологією Національного Банку України.

Наприкінці засідання в процесі дискусії були визначені основні завдання, обговорені перспективні напрями організації та реалізації наукової роботи викладачів кафедри економічної теорії, окреслені пріоритети досліджень.