Про успішне проходження курсу “Вдосконалення викладацької майстерності”

Викладачі кафедри економічної теорії доцент Кудин Соломія Ігорівна, доцент Майовець Ярина Михайлівна, доцент Стирський Микола Володимирович успішно завершили курс “Вдосконалення викладацької майстерності” на базі Львівського національного університету імені Івана Франка.

Програма курсу складалася з чотирьох модулів: «Основні засади сучасної системи вищої освіти», «Сучасні ІТ-компетентності у роботі викладачів ЗВО», «Професійні комунікації викладача: психолого-педагогічні засади», «Медіаграмотність та міжнародна комунікація».

У процесі навчання викладачі відвідали тренінги за участю експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, прослухали лекції щодо впровадження методів активного навчання, розвитку навичок змішаного навчання і використання інформаційних технологій.

В рамках курсу було розроблено та акредитовано електронні навчальні курси на платформі MOODLE: “Макроекономіка” для студентів першого курсу спеціальності 051 “Економіка” (спеціалізації “Бізнес-економіка”) підготованого доц. Стирським М.В., “Фінансовий бізнес” для студентів 4 курсу спеціальності 051 “Економіка” (спеціалізації “Бізнес-економіка”), підготованого доц. Майовець Я.М., “Історія економіки та економічних вчень” для студентів 2 курсу спеціальності 051 “Економіка” (спеціалізації “Бізнес-економіка”) підготованого доц. Кудин С.І.