Доценти кафедри економічної теорії Майовець Ярина Михайлівна та Ільків Наталія Василівна успішно завершили міжнародне дистанційне стажування «Нові та інноваційні методи викладання», яке проходило на базі Краківського економічного університету.

Доценти кафедри економічної теорії Ільків Наталія Василівна та Майовець Ярина Михайлівна успішно завершили міжнародне дистанційне стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників «Нові та інноваційні методи викладання» на базі Краківського економічного університету (Польща), яке проходило в період з 14 вересня по 09 жовтня 2020 року.

Найкращі спікери від Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie поділилися цінною інформацією та яскравими презентаціями. Онлайн стажування дало змогу опанувати новітні унікальні методики викладання, що особливо актуально в період пандемії та дистанційного навчання.

Програма стажування включала 3 модулі:

Модуль 1. Вступ. Мобільність в освіті (14–20 вересня 2020 р.) : Мобільність студентів та викладацького складу в Європейському Союзі та інтернаціоналізація вищої освіти; Онлайн навчання, історія розвитку, імплементація та зміни дидактичного процесу в час пандемії в УЕК; Метод Тюторінгу в сучасній академічній дидактиці.

Модуль 2. Європейська та польська система вищої освіти (21 вересня – 04 жовтня 2020 р.) : Система польської вищої освіти. Закон 2.0. ; Європейські системи вищої освіти; Проект підготовки та розвитку викладачів – “Проект HUB UEK”.

Модуль 3. Освіта та дослідження в перехідному періоді. Нові та інноваційні методи навчання (07- 09 жовтня 2020 р.) : Польська наукова система в перехідному періоді: оцінювання результатів досліджень в польських ЗВО та науково-дослідних інститутах; Основний посібник з порадами про те, як відмовити студентів працювати лише в аудиторії; “Оксфордські дебати”; Гейміфікація; Як підготувати професійну презентацію? Власний погляд; ІТ інструменти в професійних презентаціях; ІТ-технології на заняттях зі студентами.

В результаті стажування, викладачі оволоділи новими знаннями та здобули навички по розробці навчально-методичних матеріалів із застосуванням новітніх інноваційних методів, беручи за основу європейські моделі та методики викладання матеріалів. Викладачі отримали досвід викладання на базі Економічного університету у Кракові та можливість впровадження отриманих знань у своєму навчальному закладі в подальшому.

Залікова робота виконана у формі есе на тему: “Досвід застосування сучасних новітніх методик навчання у вищій школі”.

Кафедра економічної теорії продовжує розвивати кращі традиції з методики викладання теоретичних і прикладних аспектів бізнесу, чітко дотримуючись сучасних освітніх вимог, що стоять наразі перед вищою школою.