Викладачі кафедри економічної теорії взяли участь в дистанційному круглому столі на тему: “Концепція освітньої програми “Бізнес-економіка”(Business Economics): досвід закордонних університетів та його використання в Україні”.

Четвертого лютого 2020 року в редакції відомого журналу “Економічна теорія та право” (Харків) відбувся дистанційний круглий стіл на тему: “Концепція освітньої програми “Бізнес-економіка”(Business Economics): досвід закордонних університетів та його використання в Україні”.

Учасники круглого столу обговорили актуальні проблеми і досвід підготовки фахівців за освітніми програмами “Бізнес-економіка” (Business Economics). На фоні виступів, присвячених переважно аналізу та узагальненню досвіду зарубіжних країн, виділялися доповіді викладачів нашої кафедри, яка першою в Україні – ще у 2016 році – запропонувала майбутнім абітурієнтам цю освітню програму.

У доповіді “Впровадження освітньої програми “Бізнес-економіка” у Львівському національному університеті імені Івана Франка: досвід 2016–2020 років” (П.І.Островерх, О.З.Ватаманюк, Т.П.Моряк, М.В.Стирський) підсумовано передумови запровадження та перші результати реалізації цієї освітньої програми кафедрою економічної теорії. Зазначено, зокрема, що за цей час нашими студентами стали понад 230 осіб, з-поміж них понад 150 осіб – контрактники, причому протягом трьох останніх років рейтингові бали зарахованих студентів (мінімальний на бюджет, середній на бюджет, середній на контракт) постійно зростають.

П.І.Островерх  та Т.П.Моряк (“Особливості організації навчального процесу студентів спеціалізації “Бізнес-економіка” у Львівському національному університеті імені Івана Франка”) запропонували детальний огляд навчальних планів освітньої програми “Бізнес-економіка” для освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” і “магістр”. Представлений у доповіді матеріал може виявитися   надзвичайно корисним для тих вищих закладів освіти, які мають наміри впровадити освітню програму “Бізнес-економіка”.

О.З.Ватаманюк (“Сучасне розуміння змісту навчальної дисципліни “Бізнес-економіка”) проаналізував передумови зростання популярності освітньої програми “Бізнес-економіка” і з’ясував сучасні особливості тлумачення змісту однойменної дисципліни та переваги плюралістичного підходу до її викладання.

Загалом, можна з впевненістю стверджувати, що доповіді викладачів кафедри на представницькому круглому столі засвідчили очевидне лідерство Львівського національного університету імені Івана Франка в практичній реалізації ідей та підходів освітньої програми “Бізнес-економіка” у вітчизняному науково-освітньому просторі.