МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Макроекономічний аналіз економічної безпеки України

Монографія присвячена розгляду актуальних проблем макроекономічного аналізу системи економічної безпеки, пошуку шляхів зміцнення економічної безпеки України. Розглянуто теоретичні підходи до визначення економічної безпеки та запропоновано їх удосконалення.

Розглянуто роль економічної безпеки  реального сектору у підвищенні ефективності національної економіки, реалізацію критеріїв фінансової безпеки як чинника досягнення рівноваги вітчизняної  економіки, а також здійснено макроекономічну оцінку впливу державних інститутів на структуру економічної безпеки в Україні.

Перейти на сторінку автора в Google Scholar