НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Кафедра забезпечує читання таких курсів:

1. Нормативні навчальні дисципліни
1. Політична економія
2. Макроекономіка
3. Економіка України
4. Мікроекономіка
5. Історія економіки та економічної думки
6. Державне регулювання економіки
7. Економічна компаративістика
8. Фінансова економіка
9. Економіка галузевих ринків
10. Економічний розвиток
11. Мікроекономічний аналіз
12. Макроекономічна політика
13. Економіка державного сектору
14. Інституційна економіка
15. Методи економічних досліджень
16. Економічна теорія прав власності
17. Основи бізнес-економіки

Вибіркові навчальні дисципліни

2.1. Дисципліни вільного вибору студента
1. Спецсемінар по Маршалу та Кейнсу
2. Спецсемінар по Марксу
3. Інноваційний розвиток підприємства
4. Соціальна економіка
5. Теорії інвестиційних рішень
6. Мікроекономічний аналіз державної політики
7. Актуальні проблеми політичної економії